ผลการประเมิน
(8.8)  สิ่งประดิษฐ์ประเภทสื่อการเรียนการสอน
ที่ วิทยาลัย ชื่อชิ้นงาน คะแนน เกียรติบัตร
100% เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค) ชุดฝึกอ่านตัวต้านทาน 90 ทอง
2 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค) ชุดสื่อสาธิตเซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์งานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 85 ทอง
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ ลิฟท์ควบคุมด้วย PLC 84 ทอง
4 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค) ชุดทดลองอาการเสียเบื้องต้น NOKIA 72 75 เงิน
5 เทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ ชุดฝึกปฏิบัติระบบเสียงรถยนต์ 75 เงิน
6 วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู Fault Simulators of Electric Barbecue Grill 74 เงิน
7 วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู Fault Simulators of Steam iron 74 เงิน
8 วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู Fault Simulators of Dry iron 74 เงิน
9 วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู Fault Simulators of Electric Sookie Boiler 74 เงิน
10 วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู Fault Simulators of Thermo Pot 74 เงิน
11 วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู Fault Simulators of Sandwich Toaster 74 เงิน
12 วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู Fault Simulators of Electric convection Oven 74 เงิน
13 วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู Fault Simulators of Electric pan 74 เงิน
14 วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู Fault Simulators of Electric water Heater 74 เงิน
15 วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู Fault Simulators of Split phase motor 74 เงิน
16 วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู Fault Simulators of Capacitor running motor 74 เงิน
17 วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู Fault Simulators of Repulsion – start induction motor 74 เงิน
18 วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู Fault Simulators of Three phase motor 74 เงิน
19 วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู Demonstration of welding machine 74 เงิน
20 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค) ชุดทดลองในงานภาคปฏิบัติวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง 74 เงิน
21 โรงเรียนเซนต์จอห์นโปลีเทคนิค ชุดฝึกสาธิตเพาเวอร์ซัพพลาย 74 เงิน
22 วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ชุดสาธิตระบบไฟ 73 เงิน
23 วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ชุดฝึกหาข้อบกพร่องของวงจรไฟฟ้าแสงสว่าง 73 เงิน
24 วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ชุดสาธิตอุปกรณ์ตรวจสอบระดับแรงดันไฟฟ้า 73 เงิน
25 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ ชุดสาธิตมอเตอร์สตาร์ทรถยนต์ 73 เงิน
26 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ ชุดสาธิตเจียรจานเบรคแบบประชิด 73 เงิน
27 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ ชุดสาธิตการทำงานเกียร์อัตโนมัติ 73 เงิน
28 วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ ชุดสาธิตเครื่องปรับอากาศแบบโปร่งใส 73 เงิน
29 วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ ชุดสาธิตตู้เย็นโปร่งใส 73 เงิน
30 วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ แขนกลสาธิต 73 เงิน
31 วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ชุดควบคุมพวงมาลัย 73 เงิน
32 วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู Fault  simulars  of   unirsal  motor 73 เงิน
33 วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ชุดฝึกมิเตอร์ MPR 53 S 72 เงิน
34 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค) แผงประลองระบบไฟฟ้าส่องสว่างในรถยนต์ 72 เงิน
35 วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก ชุดสาธิตการแก้เพาเวอร์แฟคเตอร์ 72 เงิน
36 วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน ชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 72 เงิน
37 วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน ชุดฝึกการต่อมอเตอร์ไฟฟ้า ไฟกระพริบ และนิวเมนิกส์ 72 เงิน
38 วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน สื่อการสอนระบบเครื่องเสียงรถยนต์ 72 เงิน
39 วิทยาลัยเทคโนโลยีปิ่นมณฑล ชุดฝึกการใช้งาน PLC เบื้องต้น 72 เงิน
40 วิทยาลัยเทคโนโลยีปิ่นมณฑล ชุดสาธิตเครื่องเสียงรถยนต์ 72 เงิน
41 วิทยาลัยเทคโนลีปัญญาภิวัฒน์ ชุดฝึกวงจรไฟฟ้าเครื่องทำความเย็น 72 เงิน
42 วิทยาลัยเทคโนลีปัญญาภิวัฒน์ ชุดฝึกเครื่องร้อน Roller Grill 72 เงิน
43 วิทยาลัยเทคโนลีปัญญาภิวัฒน์ ชุดฝึกวงจรไฟฟ้า Open type 72 เงิน
44 วิทยาลัยเทคโนลีปัญญาภิวัฒน์ ชุดฝึกวงจรไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศ 72 เงิน
45 วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญเกษม ชุดทดลองวิเคราะห์อาการบกพร่องของระบบส่องสว่าง 72 เงิน
46 วิทยาลัยเทคโนลีปัญญาภิวัฒน์ ชุดฝึกวงจรไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศ 70 เงิน
47 วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ สื่อจำลองเครื่องยนต์เบนซิน 68 ทองแดง
48 วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก ชุดสาธิตระบบหัวฉีดสตาร์ทเย็น 65 ทองแดง
49 วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก แขนกลอุตสาหกรรม 65 ทองแดง
50 วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก ชุดสาธิตระบบระบายความร้อนแบบหม้อน้ำด้วยหลอด  LED 64 ทองแดง
51 วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู แผงสาธิตระบบแก๊สยานยนต์ 63 ทองแดง
52 วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ชุดสาธิตระบบหม้อต้มแก๊สรถยนต์ 63 ทองแดง
53 วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ชุดสาธิตการทำงานจักรยานยนต์ 2 จังหวะ 63 ทองแดง
54 โรงเรียนเซนต์จอห์นโปลีเทคนิค ชุดทดลองวิชาโทรคมนาคม 63 ทองแดง
55 โรงเรียนเซนต์จอห์นโปลีเทคนิค สื่อการเรียนการสอนและชุดฝึกสื่อสารแบบไร้สาย 63 ทองแดง
56 วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก ชุดสาธิตไม้ตียุงไฟฟ้า 63 ทองแดง
57 วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก ชุดสาธิตวงจรดีซี/เอซี ทรานซิสเตอร์ 63 ทองแดง
58 วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ชุดฝึกถอด-ประกอบ  Honda wave 62 ทองแดง
59 วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ชุดฝึกถอด-ประกอบ   Yamaha  mio 62 ทองแดง
60 วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ชุดสาธิตการทำงานปั้มติค 62 ทองแดง
61 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค) ผ่าเครื่องยนต์แบบสูบนอน  4 จังหวะเพื่อสาธิตการทำงาน 62 ทองแดง
62 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค) เครื่องทดสอบความเสียดทานของแบริ่ง 62 ทองแดง
63 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค) ชุดสาธิตการทำงานของระบบดิสเบรก 62 ทองแดง
64 โรงเรียนเซนต์จอห์นโปลีเทคนิค สื่อการเรียนการสอนเครื่องเสียง 62 ทองแดง
65 โรงเรียนเซนต์จอห์นโปลีเทคนิค ชุดฝึกเครื่องรับ-เครื่องส่งวิทยุ AM 62 ทองแดง
66 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ ชุดแผงสาธิตวิทยุรถยนต์ 62 ทองแดง
67 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ ชุดสาธิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 62 ทองแดง
68 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ แผงทดลองเครื่องวัดไฟฟ้า 62 ทองแดง
69 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ แผงทดลองการใช้มัลติมิเตอร์ 62 ทองแดง
70 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ ชดต่อวงจรพัดลม 62 ทองแดง
71 วิทยาลัยเทคโนโลยีปิ่นมณฑล ชุดสาธิต... 62 ทองแดง
72 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ แผงสาธิตกระจกไฟฟ้า 62 ทองแดง
73 วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ชุดสาธิตหัวฉีดเบนซิน 62 ทองแดง
74 วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู แผงสาธิตระบบไฟฟ้าจักรยานยนต์ 62 ทองแดง
75 วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ชุดสาธิตระบบจุดเปิดแบบจานจ่าย 62 ทองแดง
76 วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ระบบการทำงานพาวเวอร์เคน 62 ทองแดง
77 วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู เครื่องล่อนทราย 62 ทองแดง
78 วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ชุดสาธิตระบบ่สงกำลัง 61 ทองแดง
79 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค) ชุดฝึกทดลองห้องอัดรายการวิทยุกระจายเสียงระบบโทรคมนาคม 61 ทองแดง
80 โรงเรียนเซนต์จอห์นโปลีเทคนิค สื่อการสอนไมโครคอนโทรลเลอร์ 61 ทองแดง
81 วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก ชุดสาธิตวงจรเรียงกระแสครึ่งคลื่น 61 ทองแดง
82 วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก E-Book เรื่องงานบริการคอมพิวเตอร์ 61 ทองแดง
83 วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก E-Learning เรื่องระบบเครือข่ายเบื้องต้น 61 ทองแดง
84 วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก E-Learning  เรื่องการใช้โปรแกรม Photo shop 61 ทองแดง
85 วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน เครื่องยนต์เอนกประสงค์ติดตั้งเชื้อเพลิง แก๊ส LPG 61 ทองแดง
86 วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ กระดานลบอัตโนมัติ 61 ทองแดง
87 วิทยาลัยเทคโนโลยีปิ่นมณฑล แบบจำลองโครงหลังคาเหล็ก (TRUSS) 60 ทองแดง
88 วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ ห้องเชื่อมดูดควันแบบเคลื่อนที่ 60 ทองแดง
89 วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู เครื่องเสียงสนาม 51 ชมเชย